Advertisements

New Terms

English homesickness
Hmong1. n. mob nco tsev Add
English lily
Hmong1. n. paj qhaus Add
English thoughtful
Hmong1. adj. txawj xav, xav txhij xav txhua Add
English worship
Hmong1. v. hawm, teev hawm Add
English homesick
Hmong1. adj. nco tsev, xav mus tsev Add

Advertisements