Kev Pab

Cov Tshiab

English while
Hmong1. eq. thaum Ntxiv
Hmong mov su
English1. n. lunch Ntxiv
English sunny
Hmong1. adj. tshav ntuj Ntxiv
English Sheng
Hmong1. name. See Ntxiv
English even more
Hmong1. eq. tshaj li, dhau ntxiv Ntxiv

Kev Pab