Advertisements

kauj ruam
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions a step


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Maj mam muab kev qhuab qhia zuj zus rau cov uas ua heev neeg raws li cov kauj ruam ntawm no.
Author/Contributor: Hmong, Dec 07, 2017 3:26 am

Advertisements