Hmong Vocabulary

Advertisements

xauv
1 Hmong - English
Part of Speech: noun
Definitions: necklace
Examples: Nws coj lub xauv nyiaj = she wears a silver necklace.
2 Hmong - English
Part of Speech: verb
Definitions: lock, to lock, handcuff
Examples: Kuv xauv qhov rooj = I lock the door.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov tshuaj txhua hom muab tom tsev kawm ntawv yuav tsum ceev rau hauv ib lub txhee xauv tseg.
Author/Contributor: Hmong, Feb 23, 2011 1:25 am

Advertisements