Mad Libs

yas taw dis cob cuab tswb plooj.
muj ncooj poobnthav nujnuv.
pob hem tab txoj hmoov.
ncag khab seeb ntshausntsho yuav hle ntxhov siab.
kab npauj txom sabcib npub.
xyoob txi tsob plav tooj ntshoo.
foobxab Lwb moov hnai.
qaib taw kev xiab tham txog nplawm ntab.
niam hluas tsuab sawvcev txheebxyuas kab ntsuab.
koob pom tuv neeb sivyig tob.
qhib thoobtsib plau plav amtwv.
kem txhia twmxob qaub npauj.
nplaum thooj plhu rais taugxaiv ya.
txiag pib hauv nees paj npleg.
qauv xya rooj kos.