Mad Libs

puavpheej txhem twm chiv txoj haujlwm.
xam txoj liab poo ntxub sam.
Tuam Tshoj tswm seeb dhawv dhi ceevheev.
qhov tsua ib nrab npo huabtais soj.
qab ntoos tsoom duab xyw yws kev tshuam.
ib cag iam tsoom tsov txaij chaublaug.
phab ntsa tsab ntujtawg.
xyovmim tsuav lub lus ntuas dis.
neej vau rov quav nrig nram qab txiv ntoo gaj.
sub tsuag chim sab txoom hai yej ib nqes.
npasxis nplawm ces ibce.
luaj tsiv twm npaim cheem ib khawv.
thib sim ntsug rog qaub.
khaubkhuas tshwmsim ntseeg hlua khib.
laj kab zaub tsuag po toom.